O nas

W zakresie naszych zainteresowań mieszczą się następujące zagadnienia: literatura niemieckojęzyczna XX i XXI wieku, współczesna literatura światowa, twórczość Elfriede Jelinek, kulturowa teoria literatury, autobiografizm, problematyka płci (gender) w literaturze niemieckojęzycznej, kulturowa historia I wojny światowej, niemiecka literatura regionalna XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem dawnej Prowincji Poznańskiej, dydaktyka literatury, problematyka społeczno-polityczna współczesnych Niemiec w literaturze, literatura w obiegu alternatywnym, przewartościowanie konwencji gatunkowej we współczesnej powieści oraz wpływ mediów na niemieckojęzyczną literaturę współczesną.

Kontakt

mgr Hanna Kucharek
tel./faks: (52) 360 84 50
e-mail: hakuch@ukw.edu.pl
wtorek–piątek 8.00–14.00

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki • Zakład Kulturoznawstwa

ul. Grabowa 2 • 86-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50